Korábbi nyomtatványok:
A különleges jogrend időszakában a társulási elnök által hozott döntések

 

 


 
Litér önkormányzati rendeletei megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendelettárában:
 
 
 
 
 
 
Helyi Választási Bizottság határozatai nyilvántartásba vételről:
 
 Helyi Választási Bizottság határozatai sorrendről:
 
 
2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról
77/A. §  [A hirdetményi közlés]

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

b) a jogutód nem ismert,

c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy

d) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Hirdetmények:

- 2019.12.17. - Dóra Tamás végrehajtási ügye

EKR:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760782019/reszletek
 
Vállalkozási szerződések:
EKR:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309112018/reszletek
 
EKR:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309662018/reszletek
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
 
"(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja...".
 
A veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva hozott polgármesteri határozatok, rendeletek, előkészítő iratok Litéren 2021. évben:
 
_______________________________________________________________________
 
A veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva hozott polgármesteri határozatok, rendeletek Litéren 2020. évben:
 
Előkészítő iratok 2020. évben: