A Magyar Labdarúgó Szövetség az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80§ (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, és az Stv. 22. § (3) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján meghozta az alábbi határozatot a Litéri Sportegyesület sportfejlesztési programjának támogatása tárgyában.

Mellékletek:
- Jóváhagyó határozat
- Litéri SE 2024/25 sportfejlesztési program
Litéri Sportegyesület 2024/25 sportfejlesztési programjának jóváhagyó határozata
Litéri Sportegyesület 2024/25 sportfejlesztési programjának jóváhagyó határozata
Litéri Sportegyesület 2024/25 sportfejlesztési programjának jóváhagyó határozata
Letölthető fájlok
Oldal tetejére