Litér településen az elmúlt évek óta fokozódó problémát jelentő csapadékvíz-elvezetés állapota kerülhetett fejlesztésre az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történő finanszírozással.
Litér, Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Az önkormányzat Képviselő-testülete célként rögzítette az önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztését, a szakaszos javítások elvégzését, a meglévő és felújításra szoruló, valamint a tervezett vízelvezetés összehangolását. A fejlesztés megvalósítása érdekében az Önkormányzat terveket készíttetett, majd a pályázati lehetőségek felkutatása után pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez.

A „Falusias központi lakóövezet csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Litéren” című és KDOP-4.1.1/E-11-2012-0013 azonosító számú pályázatot, amely a Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz elvezetésének fejlesztését célozza, a Regionális Programokért Felelős Helyettes Államtitkár 89 904 210,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként kiválasztott helyi kötődésű Haus-Ber Kft. által a Beszt Kft. tervei alapján megvalósított fejlesztés célja, hogy olyan műszaki megoldással kezelje a csapadékvíz elvezetését, mely alkalmas a területet érintő csapadékvízkárok megszüntetésére.

Az építési munkálatok eredményeként elsődlegesen a projekt területén (Dózsa György utca, Fűzfa utca, Patak utca) jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye és javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége. A projekt hatásaként közvetlenül több mint 2,5 kilométer vízelvezető csatornaszakasz került felújításra vagy megépítésre és ezzel több mint 60 hektárnyi lakóterület vált védetté a csapadékvíz károkkal szemben. A csapadékvíz elvezetését biztosító hálózattal az összegyűlő csapadékvizek a befogadó Bendola(Mogyorós)-patakba, mint természetes vízfolyásba kerülnek továbbvezetésre. A csapadékvíz elvezetés fejlesztését célzó építési munkálatok 2015. augusztus hónap végén fejeződtek be.

A Dózsa György utca rekonstrukciója az idei évben a 1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján nyújtott támogatás keretében az utca két oldalán járdafelújítással, növényültetéssel, az utca elején lévő buszváró felújításával, zöldfelület rendezéssel folytatódik.
Litér, Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Litér, Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Oldal tetejére