A partnerségi egyeztetés keretében a tervezett módosításokkal kapcsolatosan a véleményeket, észrevételeket írásban, 15 napon belül (2020.09.25-ig) kérjük Litér Község Önkormányzata részére megküldeni!
Litér Község Önkormányzata a 104/2020. (VI.25.) számú kt. határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el Litér 071, 067 és 069 hrsz.-ű területeit érintően.

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szakasza szerint ún. egyszerűsített eljárásban zajlana. A terv partnerségi egyeztetése a 29/A §, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

Mellékletek:
- hatályos tervlapok,
- módosított tervlapok,
- környezeti vizsgálat állásfoglalása,
- véleményezési szakasz dokumentációja.
Oldal tetejére