Polgármester választás Litér 1. sz. szavazókörében
(Községháza, Litér, Álmos u. 37. ) 2019. november 10-én.
Polgármester választás 2019. november 10-én Litér 1. sz. szavazókörében!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Litér 1. számú szavazókör választópolgárait, hogy Litér település 1. számú szavazókörében (Községháza, Álmos u. 37.) a Győri Ítélőtábla a Pk.IV.25.674/2019/4.számú végzésében előírta a polgármester választás megismétlését.

A megismételt szavazás időpontja: 2019. november 10.

Az 1. számú szavazókör (Községháza, Álmos u. 37.) szavazóhelyiségében szavazni 2019. november 10. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (⊗, ⊕).

Mozgóurna-igénylés:

Azok a választópolgárok, akik 2019. október 11-én 16.00 óráig mozgóurna kérelmet adtak be, az ismételt választáson is a mozgóurnát kérők jegyzékére kerülnek fel, így újabb kérelem benyújtása nem szükséges. A mozgóurna iránti kérelem visszavonható vagy módosítható.

Azok a választópolgárok, akiket 2019. október 13-án a Szavazatszámláló Bizottság a mozgóurnát kérők jegyzékére felvett, szintén szerepelni fognak a névjegyzéken. Ezen kérelmek is visszavonhatók, illetve módosíthatók.

A megismételt szavazásra új mozgóurna kérelem is benyújtható 2019. november 8. péntekig, az alábbiak szerint:
hétfőtől – csütörtökig: 8.00 - 15:00 óráig
pénteken: 8.00 - 13:00 óráig

a Helyi Választási Irodánál, illetve a szavazás napján 12:00 óráig a Szavazatszámláló Bizottságnál kérhető.

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).


2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
53. A megismételtetett szavazás névjegyzéke

108. § (1) Ha a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti a szavazást a szavazókörben, az ismételt szavazáson azok a választópolgárok szerepelhetnek a szavazóköri névjegyzékben, akik
a) a megismételtetett szavazáson a szavazóköri névjegyzékben szerepeltek,
b) a megismételtetett szavazáson azért nem szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben, mert nem rendelkeztek választójoggal, de
ba) legkésőbb az ismételt szavazás napján nagykorúvá válnak vagy
bb) a névjegyzék lezárásáig egyébként választójogot szereznek.

(2) Az ismételt szavazáson sem szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben azok, akik a megismételtetett szavazáson azért nem szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben, mert
a) nem rendelkeztek lakcímmel a szavazókörben vagy
b) más szavazókör névjegyzékében szerepeltek.

Bencze Éva
HVI vezető
Tel: 30/824-97-44
Oldal tetejére