A partnerségi egyeztetés keretében a tervezett módosításokkal kapcsolatosan a véleményeket, észrevételeket írásban, 15 napon belül (2020.09.25-ig) kérjük Litér Község Önkormányzata részére megküldeni!
Litér Község Önkormányzata a 104/2020. (VI.25.) számú kt. határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el Litér 681/15, 681/12-681/42, 302, 303, 033/20, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 714/5, 714/6, 714/7, 714/8, 714/9, 714/10, 714/11, valamint a 664/4, 664/5, 665, 666, 667 hrsz.-ű területeit érintően.

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szakasza szerint ún. egyszerűsített eljárásban zajlana. A terv partnerségi egyeztetése a 29/A §, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.


Mellékletek:
- hatályos tervlapok,
- módosított tervlapok,
- környezeti vizsgálat állásfoglalása,
- véleményezési szakasz dokumentációja.
Oldal tetejére