Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet számviteli-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
Álláshirdetés | Számviteli-pénzügyi ügyintéző
Közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Megbízás időtartama:
A megbízás határozatlan időre szól

Munkavégzés helye:
Veszprém megye, Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 8196 Litér, Álmos utca 37.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi igazgatás és gazdálkodással kapcsolatos feladatok. Kontírozás, főkönyvi könyvelés, a pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív feladatok, Kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.
Gazdasági statisztikák készítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállasra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgár, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A közszolgálati tisztviselők képesítései előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője ellátandó feladatköréhez az 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörben meghatározott képesítések az irányadók.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Pénzügyi- számviteli szakképzettség, mérlegképes könyvelői képesítés, számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezés.
Önkormányzati vagy társulási pénzügyi területen szerzett tapasztalat- legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű problémamegoldó képesség, precizitás, terhelhetőség, stressz tűrő, jó szintű kommunikációs képesség, együttműködési készség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagokat az elbírálásban részt vevők megismerhetik, végzettséget igazoló dokumentumok másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, elérhetősége (telefon, e-mail)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 2. napján tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Éva jegyző nyújt, a 06/30/824-97-44-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: számviteli-pénzügyi ügyintéző, vagy
Személyesen: Titkárság, Veszprém megye 8196 Litér, Álmos utca 37.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik elvárásainak megfelelő pályázat, a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje:
Legkésőbb 2018. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.liter.hu ,
www.kiralyszentistvan.hu
Veszprém Megyei Napló
Letölthető fájlok
Oldal tetejére