Benyújtási határidő: 2018.02.20.
Művelődésszervező álláspályázat
Litér Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8196 Litér, Ond utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendezvényszervezés, közönségszervező feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzsment feladatok, települési ünnepségek, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, reklám-propaganda feladatok ellátása, művelődési házban dolgozók irányítása, közösségi színtér kulturális életének koordinálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, művelődésszervező, népművelő, vagy andragógia, vagy közművelődési előadó, vagy felsőfokú kulturális menedzser,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
• ECDL
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Könyvtárosi szakképzettség,
• közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű Kommunikációs készség, csapatszellem, szervezési képesség, irányítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
• arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról nyilatkozat
• iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Fényképpel ellátott, jogszabályban meghatározott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Éva nyújt, a 88/598-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Litér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
Személyesen: Bencze Éva, Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot postai, vagy személyesen beadott zárt borítékban kérjük feladni. A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívhatja be a jelentkezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.liter.hu - 2018. február 1.
• Veszprém Megyei Napló - 2018. február 9.
Oldal tetejére