Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján elkészítette a Települési Arculati Kézikönyvet, mely egyúttal a településképi rendelet megalapozását is szolgálta.
Hirdetmény Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elfogadásáról
A Települési Arculati Kézikönyv bemutatja a település pozitív építészeti értékeit és útmutatást, példát nyújt a jövőbeni építkezések tervezéséhez.
Határozatszám: 153/2017. (XII.29.) LKt:

A Települési Arculati Kézikönyvre alapozva került kidolgozásra és megállapításra a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, amely a kötelezően betartandó építési szabályokat tartalmazza. Ezen szabályokat mind az építési engedélyköteles, mind a nem építési engedélyköteles építkezések során alkalmazni kell a település közigazgatási területén.
Rendeletszám: 23/2017. (XII.29.)

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megtekinthető a www.liter.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Községházán (8196 Litér, Álmos u. 37.)

Mellékletek:
- Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet a településkép védelméről
- Litér Településképi Arculati Kézikönyve
Oldal tetejére