Litér Község Önkormányzata az idei évben is pályázott szociális célú tűzifára.
A támogatási igényeket 2017. november 13-ig, a második körben pedig 2018. január 15-ig lehet benyújtani az alábbi feltételekkel.
Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
- Litér község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyekre.
- A szociális ellátás iránti kérelmet az Önkormányzati Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani.

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatására előnyt élveznek azok a litéri lakosok, akik a kérelem benyújtása időpontjában
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak ellátására, vagy
c) ápolási díj, vagy
d) települési támogatásban, elsősorban a lakhhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban, vagy
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
f) közmunkaprogramban vesz részt,
amennyiben a vele egy háztartásban élők jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71 250 Ft).

Rendőri, szociális gondozói vagy Családsegítő Szolgálat jelzése esetén is nyújtható támogatás olyan rendkívüli, sürgős szükség esetén, amikor a kérelmező vagy családja életkörülményeit veszélyezteti.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

A beérkezett kérelmeket a Humán Értékek Bizottsága bírálja el.


Bencze Éva
jegyző
Oldal tetejére